Informacje uzupełniające

  • NIP:      PL 684-22-03-215
  • Regon: 370488816
  • KRS:     0000200028  w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego

  • Kapitał zakładowy: 50 000 zł
I konto bankowe w PLN:
PKO Bank Polski S.A.  02 1020 2964 0000 6602 0043 4263
II konto bankowe w PLN:
Santander Bank Polska S.A.  25 1090 2590 0000 0001 3182 8861